Qura AndaaziFaalJugaarJawabi IqdamIqdamQadamAasraSaharaDobara IntikhaabMajlisay AwaamIstaswaab Raay ...IstaswaabIntekhaabaatAam IntekhaabaatZimni IntikhaabAakhri Faislay ...Raay DahiVoteEk He Siyasi Ja...Intekhaabaat Me...
           

Dobara Intikhaab : دوبارہ اِنتخاب

1. Reelection : دوبارہ انتخاب : (noun) election again.


Intekhaabaat : Election : a vote to select the winner of a position or political office. "It will come to know in election Hamza"

Translate
واش روم جانا ہے