Roain Wala PowdaIsabgolJonubi Amreca M...Khajoor Ka DarakhtTar Ka Darakht ...Tar Ka PareBanNariyal Ka DarakhtRubrab Hamaliya...Kam Gheray Pani...Samundari GhasTalabi GhasGoolabGoolab Ka PhalJapani GoolabPhoolon Wala Kh...Mashriqi Amreca...Ek Qisim Ka Sad...Amreki Toot Far...Gundni Wala Powda

روبرب ہمالیائِی جڑی بوٹی : Rubrab Hamaliyae Jari Boti Meaning in English

Close to Rubrab Hamaliyae Jari Boti

Rubrab Hamaliyae Jari Boti in Detail


Useful Words


Khushbudar Boti, Ku Hamalia, Asia Ka Bashinda : Asian : a native or inhabitant of Asia.

Translate
حالانکہ