Genday Ka PhoolBasanti GoolabJangali Shakar ...Puday Ki JarJonubi Afriqi P...VanilaSafed Phoolon W...Lambay Phoolon ...Abi Jari BotiyanAbi Phooldar PowdaEk Qisim Ka Pil...Jazair Shrq Alh...Gor GayahEk Nayab Or Qee...Baray Pemanay P...Jangali GhasBajray Ka PowdaShani GhasJazair Shrq Alh...Amreki Ghas

آبی جڑی بوٹیاں : Abi Jari Botiyan Meaning in English

Close to Abi Jari Botiyan

Abi Jari Botiyan in Detail

English Learning Video

Abi Jari BotiyanDetailQuiz
غیرت