Chota HissaChota Sa GrahaSiahe Wala QalamJarBahas Mubahsay ...Libas ShamKantaPighlana Wali B...Cahshmy Ka FramCinema Men Kisi...Sahara Dene Wal...Maal GariMota Uni KapraJhalarSajawat Ki Jhal...Mathay Ka ZevarTikBhhtiAraishi SazusamanZameen Par Hal ...
           

Cahshmy Ka Fram : چشمے کا فریم

1. Frame : چشمے کا فریم : (noun) the framework for a pair of eyeglasses.


Sahara Dene Wal... : Framework : a structure supporting or containing something.

Jura : Pair : a set of two similar things considered as a unit.

Do, Do Akhatay, Juri, Ek He Qisim Ki ..., Jura, Do Cheezain Ya ..., Ek Jesay : Pair : two items of the same kind.

Translate
مَکّار