Chota HissaChota Sa GrahaSiahe Wala QalamJarBahas Mubahsay ...Libas ShamKantaPighlana Wali B...Cahshmy Ka FramCinema Mein Kis...Sahara Dene Wal...Maal GariMota Uni KapraJhalarSajawat Ki Jhal...Mathay Ka ZevarTikBhhtiAraishi SazusamanZameen Par Hal ...

چشمے کا فریم : Cahshmy Ka Fram Meaning in English

Related to Cahshmy Ka Fram

Advertisement

Close to Cahshmy Ka Fram

Cahshmy Ka Fram in Detail

1) Frame : چشمے کا فریم Cahshmy Ka Fram : (noun) the framework for a pair of eyeglasses.

Related : Framework Spectacles

Useful Words


Sahara Dene Wal... : Framework : a structure supporting or containing something.

Jura : Pair : a set of two similar things considered as a unit.

Do Do Akhatay Juri Ek He Qisim Ki ... Jura Do Cheezain Ya ... Ek Jesay : Pair : two items of the same kind.

Cahshmy Ka FramDetailQuiz
پھول کی پَتّی