Dhar LaganaTez Karna Ya Ba...Shksta KarnaNaram O Mulaim ...Chamka NaChamkila BananaQeemti Asiya Dh...KhudnaChari Waghera K...Halky Se Haath ...Tezi Se Zarb La...Cheel Kar Alag ...UkarnaManjh Kay Saaf ...KhurachnaDagh Dar Kar DenaDagh LaganaKheechar Se Gan...Hamwar BananaHamwar Karna

چُھری وغیرہ کو رگڑ کر تیز کرنا : Chari Waghera Ko Ragar Kar Tez Karna Meaning in English

Chari Waghera Ko Ragar Kar Tez Karna in Sentence

Whet my appetite.

Chari Waghera Ko Ragar Kar Tez Karna Synonyms

Related to Chari Waghera Ko Ragar Kar Tez Karna

Close to Chari Waghera Ko Ragar Kar Tez Karna

Advertisement

Chari Waghera Ko Ragar Kar Tez Karna in Detail

English Learning Video

Useful Words


Ek Qisim Ka Pat... Waze Karna : Sharpen : put (an image) into focus. "Please focus the image; we cannot enjoy the movie"

Ek Taraf Dimagh... Tez Ho Jana Nook Banana Tez Karna Ya Ba... : Sharpen : make sharp or sharper. "Sharpen the knives"

Chari Waghera Ko Ragar Kar Tez KarnaDetailQuiz
خدا نہ کرے