Samaan Rakhny K...PastKam TarEk Qisim Ki Cha...Sharab Ka Bara ...Do Logon Kay Li...Muhabat Ki GiraEk Shisha Jo Ki...Choti KashtiShatir Katnay Y...Lakri Zakerah K...Awami Dars GahArgat Se Hasil ...Ek Bara ChaquEk AalaMachineMachine GanMshinriKal PurzayJahan Machinoun...

چھوٹی کَشتی : Choti Kashti Meaning in English

Close to Choti Kashti

Choti Kashti in Detail

1. Jolly, Jolly Boat : چھوٹی کشتی Choti Kashti : (noun) a yawl used by a ship's sailors for general work.

2. Lugger : چھوٹی کشتی Choti Kashti : (noun) small fishing boat rigged with one or more lugsails.

Related : Boat : a small vessel for travel on water.

Choti KashtiDetailQuiz