Tez Karna Ya Ba...Shksta KarnaNaram O Mulaim ...Chamka NaChamkila BananaQeemti Asiya Dh...KhudnaPocha LaganaDhar LaganaChari Waghera K...Halky Se Haath ...Tezi Se Zarb La...Cheel Kar Alag ...UkarnaManjh Kay Saaf ...KhurachnaDagh Dar Kar DenaDagh LaganaKheechar Se Gan...Hamwar Banana

دھار لگانا : Dhar Lagana Meaning in English

Dhar Lagana Synonyms

Related to Dhar Lagana

Close to Dhar Lagana

Advertisement

Dhar Lagana in Detail

Useful Words


Ek Qisim Ka Pat... : Whetstone : a flat stone for sharpening edged tools or knives.

Waze Karna Ek Taraf Dimagh... : Sharpen : put (an image) into focus. "Please focus the image; we cannot enjoy the movie"

Tez Ho Jana : Sharpen : become sharp or sharper. "The debate sharpened"

Nook Banana : Sharpen : give a point to. "The candles are tapered"

Dhar LaganaDetailQuiz
پیاس بجھانے