Tez Karna Ya Ba...Shksta KarnaNaram O Mulaim ...Chamka NaChamkila BananaQeemti Asiya Dh...KhudnaPocha LaganaDhar LaganaChari Waghera K...Halky Se Haath ...Tezi Se Zarb La...Cheel Kar Alag ...UkarnaManjh Kay Saaf ...KhurachnaDagh Dar Kar DenaDagh LaganaKheechar Se Gan...Hamwar Banana
           

Dhar Lagana : دھار لگانا

1. Whet : دھار لگانا - چھری وغیرہ کو رگڑ کر تیز کرنا : (verb) sharpen by rubbing, as on a whetstone.


Ek Qisim Ka Pat... : Whetstone : a flat stone for sharpening edged tools or knives.

Waze Karna, Ek Taraf Dimagh... : Sharpen : put (an image) into focus. "Please focus the image; we cannot enjoy the movie"

Tez Ho Jana : Sharpen : become sharp or sharper. "The debate sharpened"

Nook Banana : Sharpen : give a point to. "The candles are tapered"

Translate
خطرے کی گھَنٹی