Tez Karna Ya Ba...Shksta KarnaNaram O Mulaim ...Chamka NaChamkila BananaQeemti Asiya Dh...KhudnaPocha LaganaDhar LaganaChari Waghera K...Halky Se Haath ...Tezi Se Zarb La...Cheel Kar Alag ...UkarnaManjh Kay Saaf ...KhurachnaDagh Dar Kar DenaDagh LaganaKheechar Se Gan...Hamwar Banana

دھار لگانا : Dhar Lagana Meaning in English

Dhar Lagana Synonyms

Close to Dhar Lagana

Dhar Lagana in Detail

English Learning Video


Useful Words


Ek Qisim Ka Pat... Waze Karna : Sharpen : put (an image) into focus. "Please focus the image; we cannot enjoy the movie"

Ek Taraf Dimagh... Tez Ho Jana Nook Banana Tez Karna Ya Ba... : Sharpen : make sharp or sharper. "Sharpen the knives"

Dhar LaganaDetailQuiz
تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی