YaguEk Qisim Ki Mur...Behri BaglaKala Chota SarasBehar Alkahal K...Europi Chota SarasAmreki Chota SarasEk Qisim Ka Sam...BaghuBehri TutaPafan ParindaChoti Nasal Ki ...Choti Europe Ki...Mahi Khore ParindaEk Qisim Ka Mah...Behri JanwarPenguinBadi Nasal Ki P...

ایک قسم کا سَمَندَری پَرِندَہ : Ek Qisim Ka Samundari Parinda Meaning in English

Close to Ek Qisim Ka Samundari Parinda

Ek Qisim Ka Samundari Parinda in Detail

English Learning Video


Useful Words


Samundari Parinda : Jaeger : rapacious seabird that pursues weaker birds to make them drop their prey.

Yagu Adam Yaksaniat : Variety : noticeable heterogeneity. "A diversity of possibilities"

Ikhtalaf : Variety : noticeable heterogeneity. "A diversity of possibilities"

Judagangi Tabdeeli Tarha : Variety : a category of things distinguished by some common characteristic or quality. "What sort of style is this?"

Nau : Variety : a category of things distinguished by some common characteristic or quality. "What sort of style is this?"

Ek Qisim Ka Samundari ParindaDetailQuiz
غیرت