Wo Aadalat Jaha...Jali AadalatAdalat E AtfalFujdari AadalatTerbunalAadalatMukalmati NashistMuzakraFarzi AadalatRaat Ki AadalatLandon Ki Marka...Aala AadalatAdalat E UzmaAdalat E AaliaAgencyAareehtHukumti IdaraIdara JasoosiKisi Askari Sha...Daftar Mosamiat

فرضی عدالت : Farzi Aadalat Meaning in English

Farzi Aadalat Synonyms

Close to Farzi Aadalat

English Learning Video

Farzi Aadalat in Detail


Useful Words


Muqadma : Case : a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy. "The family brought suit against the landlord"

Farzi AadalatDetailQuiz
کام کی بات کر ورنہ دفع ہو