Sakht MizajNechli ZatMalka Ki TarhaShahanshahiBadshah Ki TarhaShahiAchay Khandan KaAala NasbiGhair Khitab YaftaBeach KaAnukhiNaqasBadchalanRohaniShumali Taraf WaqeShumal MashriqShumal MashriqiShumal Maghrib ...Shumal MaghribiJunoob Ko Safar...

غیر خطاب یافتہ : Ghair Khitab Yafta Meaning in English

Ghair Khitab Yafta Synonyms

Close to Ghair Khitab Yafta

Ghair Khitab Yafta in Detail

English Learning Video

Ghair Khitab YaftaDetailQuiz
تسلی