MshtharAsr PazerNafuz PazeeranaSarayat Karnay ...IntashariPhayla OPhelnay WalaNafuziGhair Shae ShudaTashheer Kay QabilJis Ki Ettela N...Etisal PazerJornay Kay QabilEtasaliMilnay WalaJalne Ya Jalane...Aasani Se Bhara...Aasani Se Bhara...Sharara ZanShuglah Khaiz

غَیر شائع شُدہ : Ghair Shae Shuda Meaning in English

Ghair Shae Shuda in Sentence

Unpublished letters and diaries.

Close to Ghair Shae Shuda

Advertisement

Ghair Shae Shuda in Detail

1. Unpublished : غیر شائع شدہ Ghair Shae Shuda : (adjective) not published.

English Learning Video

Ghair Shae ShudaDetailQuiz
بارات آگئی ہے