Ghat Laga Kar B...Mizail DaghnaMaar GiranaGoli Maar Kar Q...Machine Gan Se ...Goola Bari KarnaGoola MaarnaBam BarasnaGhat LaganaShart Lagana Ka...Chaka PhenknaJua KhelnaDao Par LaganaMachli Ka Shika...Duri Kantay Se ...Tak Men RehnaJangal Men Pari...Najaiz Tor Par ...Shikar KhelnaParindon Ka Shikar

گھات لَگانا : Ghat Lagana Meaning in English

Ghat Lagana Synonyms

Close to Ghat Lagana

Advertisement

Ghat Lagana in Detail

English Learning Video

Useful Words


Hamla Karnay Ka... Hikmat E Amli Hamla Karna : Attack : (military) an offensive against an enemy (using weapons). "The attack began at dawn"

Hamla : Attack : (military) an offensive against an enemy (using weapons). "The attack began at dawn"

Dhawa : Attack : (military) an offensive against an enemy (using weapons). "The attack began at dawn"

Dhawa Bol Dena : Attack : (military) an offensive against an enemy (using weapons). "The attack began at dawn"

Ghat LaganaDetailQuiz
غصّے والی لڑکی