Jurm Men Shirka...PakMar Jany Ka GhamMar Jany Ka SadmaBe Had KhushiBohat Khushi Ki...FazalSaadatGunah GariHuriyatHaq Raay DahiKhud MukhtariIqtidar AalaKudmukhtariDakhli KudmukhtariKhud KafalatEqtasadi Khud K...Khuli AzaadiAzaadi Se

گناہ گاری : Gunah Gari Meaning in English

Related to Gunah Gari

Close to Gunah Gari

Gunah Gari in Detail

1. Criminalism Criminality Criminalness : گناہ گاری Gunah Gari : (noun) the state of being a criminal.

Related : Guiltiness

English Learning Video

Gunah GariDetailQuiz
منحُوس