BdkirdarGunah Ki BaatSafakanaBadiKabesBeganahPuramanShadeed Se Zor ...Gunah Kay QabilJis Ko Sarf Kur...Ghair MaraeChapahoaRoshni Kay BaghairBukharat Bunny ...Azaadi Kay SathRazakarana Tor ParJaan Bojh KarRazamandanaBala MuavzaUjrat Kay Baghair

گناہ کے قابل : Gunah Kay Qabil Meaning in English

Gunah Kay Qabil in Sentence

A frail and peccable mortal.

Gunah Kay Qabil Synonyms

Related to Gunah Kay Qabil

Close to Gunah Kay Qabil

Advertisement

Gunah Kay Qabil in Detail

English Learning Video

Gunah Kay QabilDetailQuiz
سمجھ سے باہر