QartabiNaram ChamraKasabiSedhi Khari Reh...Rusi ChamraBachray Ki KhalChamraBakri Ki KhalHiran Ki KhalGhoray Ki Khal ...Naram ChamraNaram DastanaAala Darjy Ka C...Suwar Ki KhalBheer Ki Khal J...Janwar Ki Baal ...Chupaay Ki KhalDaryai Bachray ...Mukhtalif Qisim...Shoray Ka Tezab

ہرن کی کھال : Hiran Ki Khal Meaning in English

Related to Hiran Ki Khal

Close to Hiran Ki Khal

Advertisement

Hiran Ki Khal in Detail

1. Deerskin : ہرن کی کھال Hiran Ki Khal : (noun) leather from the hide of a deer.

Related : Leather

English Learning Video

Useful Words


Khal Hiran Janwar Janwar Ki Khal Chamra Mukhfi Dhankna : Hide : cover as if with a shroud. "The origins of this civilization are shrouded in mystery"

Hiran Ki KhalDetailQuiz
وہ تُکّے مارا کرتا تھا