Estamal ChornaAadat ChornaMukhalif ManshiyatBe Ja Kharch Ka...Zaeay Kar DenaZaiqa ChkhnaMezbani KarnaMadad KarnaJald Bazi Se KhanaTamam Khana KhanaZaroorat Se Zya...Chpar Chpar KhanaHazam KarnaHaazim BananaMutawatar Cigar...Sans Andar Khyn...Sans Andar LenaKash LenaTikay Kay Zriay...Nashy Ki Dawa Y...

جلد بازی سے کھانا : Jald Bazi Se Khana Meaning in English

Advertisement

Jald Bazi Se Khana Synonyms

Related to Jald Bazi Se Khana

Close to Jald Bazi Se Khana

Jald Bazi Se Khana in Detail

1) Devour : جلد بازی سے کھانا Jald Bazi Se Khana : (verb) eat greedily.

English Synonym(s) : Guttle Pig Raven

Urdu Synonym(s) : ہڑپ کرنا Harp Karna

Related : Eat

Advertisement

Useful Words


Zang Lagana Kharab Karna : Eat : cause to deteriorate due to the action of water, air, or an acid. "The acid corroded the metal"

Kharch Karna Kharch Kar Dena Estamal Kay Lena Estamal Karna Kha Jana : Eat : use up (resources or materials). "This car consumes a lot of gas"

Khana Khana Tanawal Karna : Eat : eat a meal; take a meal. "I had to eat something"

Jald Bazi Se KhanaDetailQuiz
نفِل نماز