Dobara Paida Ki...Sarf PazerKhali KholiLahasilBe FaidaGhair ZarkhezBakasrat Paida ...Qabil E KashtJis Ka Koi Sani...Kisi Pesahy Se ...Ghair Pesha WarBe MaharatMunafa Kay QabilNafa BakhshGhair Nafa BakhshGhair Faida BakhshNichlaUpriBazahirAtaiyana

جس کا کوئی ثانی نہ ہو : Jis Ka Koi Sani Na Ho Meaning in English

Jis Ka Koi Sani Na Ho Synonyms

Close to Jis Ka Koi Sani Na Ho

Advertisement

Jis Ka Koi Sani Na Ho in Detail

Useful Words


Tazheki Khaka Aesa Khaka Jis ... : Imitation : a representation of a person that is exaggerated for comic effect.

Be Misl Jis Ka Koi Made... Lajawab Be Nazir Lasani : Matchless : eminent beyond or above comparison. "Matchless beauty"

Jis Ka Koi Sani Na HoDetailQuiz
انگڑائی