Khulla HuwaPabandRade Amal Ki Sa...Jawab DetiRad Amal Zahir ...Bila QabuJawab DaJawabhaJis Par Qabu Na...Bila MazahematBe RukawatHad BandMmnuaPanch Say BaaharPabandiyoun Se ...MuzeeqTanzimiIkhrajatiAchay Hafzay WalaAchi Yadasht Wala

جِس پَر قابُو نَہ پایا جاسکے : Jis Par Qabu Na Paya Jasky Meaning in English

Jis Par Qabu Na Paya Jasky in Sentences

Unbridled rage.
An unchecked temper.

Jis Par Qabu Na Paya Jasky Synonyms

Related to Jis Par Qabu Na Paya Jasky

Close to Jis Par Qabu Na Paya Jasky

Advertisement

Jis Par Qabu Na Paya Jasky in Detail

English Learning Video

Jis Par Qabu Na Paya JaskyDetailQuiz
دو ٹکے کا