Purani Halat Pa...Theek HojanaGunah Maaf KardenaGunah Bakhsh DenaHesiyat Bahal K...Khatre Se BachanaTabaahi Se BachanaMa Ki Tarha Khe...Jisim Farosh AuratOr Agay MazeedFauj Men Taraqq...Himmat BarhanaDarja BarhanaSath DenaBais BannaBais HonaKam AanaRukawat Khari K...Nakaam BanadenaKoi Qanoon Nafa...
           

Jisim Farosh Aurat : جسم فروش عورت

2. Prostitute : جسم فروش عورت : (verb) sell one's body; exchange sex for money.


Aapas Men Baham..., Bahami Rabt : Intercourse : communication between individuals.

Translate
بَدبُو