Raat Ki AadalatFarzi AadalatWo Aadalat Jaha...Jali AadalatAdalat E AtfalFujdari AadalatTerbunalAadalatLandon Ki Marka...Aala AadalatAdalat E UzmaAdalat E AaliaAgencyAareehtHukumti IdaraIdara JasoosiKisi Askari Sha...Daftar MosamiatTasheri AgencyRozgar Daftar E

لندن کی مرکزی عدالت : Landon Ki Markazi Aadalat Meaning in English

Close to Landon Ki Markazi Aadalat

English Learning Video

Landon Ki Markazi Aadalat in Detail

1. Old Bailey : لندن کی مرکزی عدالت Landon Ki Markazi Aadalat : (noun) the central criminal court in London.

Related : Criminal Court London


Useful Words


Adab Exchange Ahata Khailnay Ki Jaga Kachari : Court : a room in which a lawcourt sits. "Television cameras were admitted in the courtroom"

Adalati Kamra Adalat E Insaf Siyahoun Kay Te... : Court : a hotel for motorists; provides direct access from rooms to parking area.

Landon Ki Markazi AadalatDetailQuiz
والدین کی خدمت کرو