Bhai Ki JamaDaak KhanaWafaqi Theqiqat...Mehakma InsafShehri Taraqqi ...Dakhli Salamti ...Samaji IdaraPolice Ka Siasa...Maktab E FikrEk He Maslak Ko...Ahal KalisaShahi Khandan K...Angrez Shahi Gh...Ek Maroof Jarma...Jarman Shahi Gh...Angrez Shahi Kh...Cheeni Shahi Kh...Tarkish Shahi K...Taduri SaltanatBartanvi Shahi ...

مَکتَبِ فِکر : Maktab E Fikr Meaning in English

Maktab E Fikr Synonyms

Close to Maktab E Fikr

Maktab E Fikr in Detail

English Learning Video


Useful Words


Giroh Taqseem Dar Taq... Hissa Shakh : Subdivision : a division of some larger or more complex organization. "A branch of Congress"

Maktab E FikrDetailQuiz
دل بہلانے