ZabardastMusarMamuli Or Ghair...Hikmat Amli Se ...MutiyanSanjidhaTareekhiIntehai EhamMutasir Kar Nay...Jazib TawajaJhomtay Huay Ch...Shan DarKapkapi Ka Tari...AalishanAzeem AlshanWasee O ArezGhair Asr Andaz...Jaska Aasani Se...Jis Ko Aasani S...Zahir Hona

متاثر کر نے والا : Mutasir Kar Nay Wala Meaning in English

Mutasir Kar Nay Wala Synonyms

Close to Mutasir Kar Nay Wala

Mutasir Kar Nay Wala in Detail

English Learning Video

Mutasir Kar Nay WalaDetailQuiz
یہ لیجیئے