Hamwar KarnaHamwar BananaKheechar Se Gan...Dagh LaganaDagh Dar Kar DenaKhurachnaManjh Kay Saaf ...UkarnaNahamwar Kar DenaKharab Ho JanaUdernaChelnaBatadreej Kam H...Tukroun Men KatnaKat DenaQata Kar DenaKat Kar Alag Ni...Dandana DarKat Kar Shakal ...Korach Kar Lkhna

ناہَموار کَر دینا : Nahamwar Kar Dena Meaning in English

Nahamwar Kar Dena Synonyms

Related to Nahamwar Kar Dena

Close to Nahamwar Kar Dena

Advertisement

Nahamwar Kar Dena in Detail

English Learning Video

Useful Words


Banana Peshab Karna Pakhana Karna Dhalna Qanoon Aaed Karna Akhz Karna Mael Karna : Make : cause to do; cause to act in a specified manner. "The ads induced me to buy a VCR"

Amada Karna : Make : cause to do; cause to act in a specified manner. "The ads induced me to buy a VCR"

Nahamwar Kar DenaDetailQuiz
وہ اِدھر ہی دیکھ رہا ہے