Naram ChamraGhoray Ki Khal ...Hiran Ki KhalQartabiNaram ChamraKasabiSedhi Khari Reh...Rusi ChamraNaram DastanaAala Darjy Ka C...Suwar Ki KhalBheer Ki Khal J...Janwar Ki Baal ...Chupaay Ki KhalDaryai Bachray ...Mukhtalif Qisim...Shoray Ka TezabKhushbudar Hedr...Safed Rang Ka Z...Hing

نرم دستانہ : Naram Dastana Meaning in English

Naram Dastana Synonyms

Related to Naram Dastana

Close to Naram Dastana

Advertisement

Naram Dastana in Detail

1. Mocha : نرم چمڑا Naram Chamra نرم دستانہ Naram Dastana : (noun) soft suede glove leather from goatskin.

Related : Leather

English Learning Video

Useful Words


Mukkay Bazi Ka ... Dastana Bakri Ki Khal Chamra Madham Mulaim : Soft : mild and pleasant. "Balmy days and nights"

Taskeen Bakhsh Halwa : Soft : not burdensome or demanding; borne or done easily and without hardship. "It`s a cushy job to me"

Shal : Soft : not burdensome or demanding; borne or done easily and without hardship. "It`s a cushy job to me"

Naram DastanaDetailQuiz
سُدھر جا