Khushk SaAatay NumaBe Dhangay Pan SePhohar Tor SeGhair MahirHar Fun MulaFanniPalash Ki TarhaGhobar NumaKhakstriPesa HuwaNihayat UmdaDhoain Se BahraBe Dhoain KaPhesalnay WaliPheslaniKheechar BahraBe SaluteHamwar Jesay Jald

پلَش کی طرَح : Palash Ki Tarha Meaning in English

Related to Palash Ki Tarha

Close to Palash Ki Tarha

Advertisement

Palash Ki Tarha in Detail

1. Plush-Like Plushy : پلش کی طرح Palash Ki Tarha : (of textures) resembling plush.

Useful Words


Ek Qisim Ka Roa... : Plush : a fabric with a nap that is longer and softer than velvet.

Palash Ki TarhaDetailQuiz
حامد غصہ ہوگیا