Khushk SaAatay NumaBe Dhangay Pan SePhohar Tor SeGhair MahirHar Fun MulaFanniPalash Ki TarhaGhobar NumaKhakstriPesa HuwaNihayat UmdaDhoain Se BahraBe Dhoain KaPhesalnay WaliPheslaniKheechar BahraBe SaluteHamwar Jesay Jald
           

Palash Ki Tarha : پلَش کی طرَح

1. Plush-Like, Plushy : پلش کی طرح : (of textures) resembling plush.


Ek Qisim Ka Roa... : Plush : a fabric with a nap that is longer and softer than velvet.

Translate
قربان جاوں تمہاری سادگی پر