Dastoor Kay Mut...Hasb E RiwajDaakhil ShudaBe CharaRoshan Mustaqbi...NaumeedNa UmeedRaswa KunQabil TasaliGham Se NadhaalDain Se BainJhuka HuwaTirchaAarhaEk Taraf Jhuka ...Ek JanibKharaKhara Honay Kay...Ek Qisim Ka Mar...Pichli Tangoun ...
           

Qabil Tasali : قابل تسلی

1. Consolable : قابل تسلی : (adjective) able to be consoled.

Translate
My feet ______ asleep