Khas Shakal Men...Chakor KatnaKorach Kar LkhnaKat Kar Shakal ...Dandana DarKat Kar Alag Ni...Qata Kar DenaKat DenaQatlay BananaKat DaalnaAarha KatnaKulhari Se KatnaKat Kar Tukray ...Chota Sa Ghao D...Danton Se ToornaChelkay Ban Kar...Kulhari Se Tara...Baghair Hamwar ...Papri UtarnaJesay Doodh Se ...

قتلے بنانا : Qatlay Banana Meaning in English

Close to Qatlay Banana

Qatlay Banana in Detail

1. Hash : قتلے بنانا Qatlay Banana : (verb) chop up.

Related : Chop Up

English Learning Video

Qatlay BananaDetailQuiz
وقت آگیا ہے