Tartar Awaz Nik...Behar Uqianoos ...Shumali Amreca ...DekheayShnayaTitra MachiSamundari MachliSahili MachliKali Pili MachliKhinzir MachliSor Ki Shakal K...Tuta MachliGaram Khaty Men...Khaporay Kay Ba...Ek Qisim Ki Cho...Ek Qisim Ki Sam...Garam Samandar ...Blak MarlinNeza Machli

ساحلی مچھلی : Sahili Machli Meaning in English

Related to Sahili Machli

Close to Sahili Machli

Advertisement

Sahili Machli in Detail

1. Surf Fish Surffish Umbrina Roncador Yellowfin Croaker : ساحلی مچھلی Sahili Machli : (noun) a fish of the Pacific coast of North America.

Related : Croaker

English Learning Video

Useful Words


Phisalna Machli Machli Ka Gusht Shumali Jaga America : America : North American republic containing 50 states - 48 conterminous states in North America plus Alaska in northwest North America and the Hawaiian Islands in the Pacific Ocean; achieved independence in 1776. "People get handsome pay in USA"

Riyasat E Mutta... Behar Alkahal : Pacific : the largest ocean in the world. "Pacific Ocean situated between America and Asia, Australasia"

Dunia Ka Sab Se... Sahil E Samandar : Coast : the shore of a sea or ocean.

Sahili MachliDetailQuiz
توتلے