Chuha DanEk Qisim Ka KuttaAngrezi Nasal K...Ek Qisim Ka Shi...Kuton Ki Ek NasalBara Shikari KuttaShikari KuttayChotay Shikari ...Sakhat Balon Wa...Askat Land Ka K...Parinday Ki Kho...Pani Men Ternay...Lambay Balon Wa...Haspanvi Nasal ...Aspnil Kuton Ki...Ghar Or Jaidad ...Hifazati KuttaBe Dum Nasal Ka...Bheroun Ki Rakh...

سخت بالوں والا کُتا : Sakhat Balon Wala Kutta Meaning in English

Related to Sakhat Balon Wala Kutta

Close to Sakhat Balon Wala Kutta

Advertisement

Sakhat Balon Wala Kutta in Detail

English Learning Video

Useful Words


Ek Qisim Ka Shi... Baal Kam Fasla : Hair : a very small distance or space. "They escaped by a hair's-breadth"

Sakhat Balon Wala KuttaDetailQuiz
فرصت