Choti KashtiSamaan Rakhny K...PastKam TarEk Qisim Ki Cha...Sharab Ka Bara ...Do Logon Kay Li...Muhabat Ki GiraShatir Katnay Y...Lakri Zakerah K...Ewami Dars GahArgat Se Hasil ...Ek Bara ChaquEk AalaMachineMachine GanMshinriKal PurzayJahan Machinoun...Jisykarkhana
           

Shatir Katnay Ya Es Ki Naqal O Hamal Karnay Wala : شہتیر کاٹنے یا اس کی نقل و حمل کرنے والا


Jacket : Jacket : a short coat.

Aalu Ka Chilka : Jacket : the outer skin of a potato.

Garam Karna : Warm : make warm or warmer. "The blanket will warm you"

Garam Hona, Garam Hona : Warm : get warm or warmer. "The soup warmed slowly on the stove"

Kisi Ko Raqam W... : Short : cheat someone by not returning him enough money.

Sakht, Akhar, Na Shaista : Short : marked by rude or peremptory shortness. "Try to cultivate a less brusque manner"

Translate
بَدبُو