Akurim Ki Ek Ma...Ek Qisim Ki Cho...Muli MachaliSunahri MachliEk Qisim Ki Cha...Neeli Hari Ek Q...Mithay Pani Ki ...Ek Qisim Ki Cho...Surk MachaliSurk Machali Ki...Dhari Dar MachaliEk Amreki MachaliRoshan Surk Mac...Suzan Mahi Suwa...Suzan MachliTasma NumaPardaJhilliJaneenNapkhta Bachcha
           

Surk Machali : سرخ مچھلی

1. Family Holocentridae, Holocentridae : سرخ مچھلی : (noun) squirrelfishes and soldierfishes.


Translate
میرا پیٹ خراب ہے