Ek Sahil Bash P...Murgh ZibaSahili ParindaSamundari ParindaMurgabi Numa Pa...Europi Parinday...Lambi Gardan Or...Thtari ParindaBherulkahil Ki ...ChaAfriqi ParindaChota SarasSaras Jesa Ek C...Amreki Chota SarasEuropi Chota SarasBehar Alkahal K...Kala Chota SarasBehri Bagla

ٹٹہری پرندہ : Thtari Parinda Meaning in English

Related to Thtari Parinda

Close to Thtari Parinda

Advertisement

Thtari Parinda in Detail

English Learning Video

Thtari ParindaDetailQuiz
اُترو گاڑی سے