Grift Men HonaMutawjha RakhnaAagah HonaHal Talash KarnaNazar RakhnaNazar KarnaEk Nuktay Par J...Akhz KarnaZair Asr HonaGiraftar HonaSaza BhugathnaEttela DenaPahunchanaRabta KarnaBoolnay Par Maj...SamjhanaSuti Awazain Ni...Farmasih KarnaPehle Se Faisla...Tay Hona

زیر اثر ہونا : Zair Asr Hona Meaning in English

Zair Asr Hona Synonyms

Related to Zair Asr Hona

Close to Zair Asr Hona

Advertisement

Zair Asr Hona in Detail

English Learning Video

Useful Words


Mutasirkarna : Affect : have an effect upon. "This can affect you"

Zair Asr HonaDetailQuiz
چمچہ گیری کرنے