Khub KhanaCahba Kar KhanaRaat Ka Khana K...Khany Ki Dawat ...Bahar KhanaGhar Par KhanaKhana KhanaTanawal KarnaKhany Par Tut P...Youn Khana Pina...Badi Miqdar Men...Zabardasti PilanaPinaChuski Se PinaLalchi Ki Tarha...Chate KardianaChat JanaSharab Ka Aadi ...Thori Thori Miq...Zyada Sharab Pina

کھانے پر ٹوٹ پڑنا : Khany Par Tut Parna Meaning in English

Close to Khany Par Tut Parna

English Learning Video

Khany Par Tut Parna in Detail


Useful Words


Zang Lagana : Eat : cause to deteriorate due to the action of water, air, or an acid. "The acid corroded the metal"

Kharab Karna Kharch Karna : Eat : use up (resources or materials). "This car consumes a lot of gas"

Kharch Kar Dena : Eat : use up (resources or materials). "This car consumes a lot of gas"

Estamal Kay Lena : Eat : use up (resources or materials). "This car consumes a lot of gas"

Estamal Karna : Eat : use up (resources or materials). "This car consumes a lot of gas"

Kha Jana Khana Khana : Eat : eat a meal; take a meal. "I had to eat something"

Khany Par Tut ParnaDetailQuiz
ایک احسان کرو گے مجھ پر ؟