Tojeh Pesh KarnaKhuda Ki Hifaza...Napak KarnaMuqadas KarnaDua DenaTaskeen Ki AwazBaddua DenaLanat DenaKisi Par Ilzam ...Challenge KarnaDate Kar Samna ...Be Baki Se Samn...Mazahemat KarnaIlzam LaganaKhbrdar KarnaMatnaba KarnaTanbeeha KarnaDhamki DenaEshara KarnaHosheyar Kar Na

کِسی پر اِلزام لگانا : Kisi Par Ilzam Lagana Meaning in English

Kisi Par Ilzam Lagana in Detail

1) کسی پر الزام لگانا : Impeach : (verb) challenge the honesty or veracity of.

Advertisement

Useful Words


تردید کرنا : Challenge : take exception to. "She challenged his claims".

ایمانداری : Honestness : the quality of being honest. "Honesty is the best policy".

صداقت : Veracity : unwillingness to tell lies.

Kisi Par Ilzam LaganaDetailQuiz
نابالغ