Nahamwar Kar DenaHamwar KarnaHamwar BananaKheechar Se Gan...Dagh LaganaDagh Dar Kar DenaKhurachnaManjh Kay Saaf ...Kharab Ho JanaUdernaChelnaBatadreej Kam H...Tukroun Men KatnaKat DenaQata Kar DenaKat Kar Alag Ni...Dandana DarKat Kar Shakal ...Korach Kar LkhnaChakor Katna

خراب ہو جانا : Kharab Ho Jana Meaning in English

Kharab Ho Jana Synonyms

Related to Kharab Ho Jana

Close to Kharab Ho Jana

Advertisement

Kharab Ho Jana in Detail

English Learning Video

Useful Words


Mukhtasar Tharao : Stop : a brief stay in the course of a journey. "They made a stopover to visit their friends"

Qayam : Stop : a brief stay in the course of a journey. "They made a stopover to visit their friends"

Kharab Ho JanaDetailQuiz
روز روز ایک ہی بات