Insaan Kay Ghut...Janwar Ka KulhaKolhaPathaJanwar Ka TakhnaJunoob Amreca M...Ek Qisim Ka Amr...Teen Foot Lambi...SahkmPaitJanwar Ka Pechl...Chupaay Ki Pich...Machali Ka Bazu...Machali Kay Pai...Machali Ki DamEk Jesay Kinara...Par Ya Patay Ka...Kisi Churia Kay...Mandak Ka BachchaLangoor
           

Sahkm : شکم

1. Belly, Paunch : توند - شکم - پیٹ : (noun) a protruding abdomen.

2. Flank : شکم - پیٹ : (noun) the side between ribs and hipbone.


Translate
عمران جاسکتا تھا