Behar Uqianoos ...Shumali Amreca ...DekheayShnayaTitra MachiSamundari MachliSamkTartar Awaz Nik...Sahili MachliKali Pili MachliKhinzir MachliSor Ki Shakal K...Tuta MachliGaram Khaty Men...Khaporay Kay Ba...Ek Qisim Ki Cho...Ek Qisim Ki Sam...Garam Samandar ...Blak Marlin

ٹرٹر آواز نکالنے والی مچھلی : Tartar Awaz Nikaalnay Wali Machli Meaning in English

Related to Tartar Awaz Nikaalnay Wali Machli

Close to Tartar Awaz Nikaalnay Wali Machli

Advertisement

Tartar Awaz Nikaalnay Wali Machli in Detail

1. Croaker : ٹرٹر آواز نکالنے والی مچھلی Tartar Awaz Nikaalnay Wali Machli : (noun) any of several fishes that make a croaking noise.

Related : Yellowfin Croaker

English Learning Video

Useful Words


Be Usooli Tartar : Croaking : a harsh hoarse utterance (as of a frog).

Tartar Awaz Nikaalnay Wali MachliDetailQuiz
وائرس بڑھنے لگا